ن وَالْقَلَمِ وَ مَا یَسْطُرُونَ...

"حجره جنوبی" حسین جمالی

ن وَالْقَلَمِ وَ مَا یَسْطُرُونَ...

"حجره جنوبی" حسین جمالی

مشخصات بلاگ
ن وَالْقَلَمِ وَ مَا یَسْطُرُونَ...

این جا آیینه است و نه من، که اندیشه ام ثبت می شود و نگاره های ذهنی ام به چاپ می رسد؛
پس خوب ورق بزن... و در صفحات کتاب خود حاشیه بنویس.
حجره جنوبی،
بیشتر طعم آفتاب را می چشد. روشن است.

ای کاش که من هیاتی فاطمه باشم
هم صحبتی مردم هیات زده تا چند
"ژولیده"

آخرین نظرات
  • ۸ تیر ۹۶، ۱۰:۳۲ - امیرحسین
    لایک
از پختگی است، گر نشد آواز ما بلند
                                                       کِی از سپندِ سوخته گردد صدا بلند؟
                                                                                       .                   "صائب"

قاعده ای است بر نفس انسان _ که به دنبال مطرح شدن و شهرت است؛

به "کمال" که برسی،

خود خدا

می شود رسانه ات...


جا می اندازدت

منتهی

سر فرصت؛


+شهید محسن حججی

آن هایی که همیشه "شاد" هستند

و یا

در شادی مدام به سر می برند _ یا به دنبال آن هستند،


هرگز طعم [معرفت] را نخواهند چشید؛+ معرفت "نشاط" افزاست.

و وقتی به نفس رجوع می کنی می بینی!

خب! همه این ها بهتر از ول معطلی است برادر...!!


قدری تأمل کنیم لطفا:

دنیا و نسل حاضر هر آنچه می کشد، از کسانی است که فکر کردند و می کنند مذهبی و دیندار هستند و بار امانت وحی و احساس مسئولیت در آن ها نهادینه شده است.

ما بترسیم ز جنجال حریفان... هیهات

بهر روشنگری فتنه مصمم هستیم


تا در این سینه نفس هست بگوییم که ما

در بیان کردن حق پیرو "میثم" هستیم


#میثم_تمار


| ۱۳۹۶/۴/۷ |

پرورگارا

من را به خاطر لحظاتی که دیگران را دعوت به خویش کرده ام، عفو بفرما؛


و محبوبیتی که در بین دیگران به من اعطا فرموده ای _ کمک فرما تا با تکبر و خودخواهی و حب نفس آلوده اش نسازم.


الهی آمین.