ن وَالْقَلَمِ وَ مَا یَسْطُرُونَ...

"حجره جنوبی" حسین جمالی

ن وَالْقَلَمِ وَ مَا یَسْطُرُونَ...

"حجره جنوبی" حسین جمالی

مشخصات بلاگ
ن وَالْقَلَمِ وَ مَا یَسْطُرُونَ...

این جا آیینه است و نه من، که اندیشه ام ثبت می شود و نگاره های ذهنی ام به چاپ می رسد؛
پس خوب ورق بزن... و در صفحات کتاب خود حاشیه بنویس.
حجره جنوبی،
بیشتر طعم آفتاب را می چشد. روشن است.

ای کاش که من هیاتی فاطمه باشم
هم صحبتی مردم هیات زده تا چند
"ژولیده"

آخرین نظرات
از پختگی است، گر نشد آواز ما بلند
                                                       کِی از سپندِ سوخته گردد صدا بلند؟
                                                                                       .                   "صائب"

پرورگارا

من را به خاطر لحظاتی که دیگران را دعوت به خویش کرده ام، عفو بفرما؛


و محبوبیتی که در بین دیگران به من اعطا فرموده ای _ کمک فرما تا با تکبر و خودخواهی و حب نفس آلوده اش نسازم.


الهی آمین.

اگر دین و ایمانمان قابل سنجیدن است!

برای سنجش؛

آن را در بُرد شخصیتی خودمان در جامعه و پیرامون خود جستجو کنیم...


و الا مانند بعضی از جماعت به اصطلاح مذهبی_که ممکن است در لباس دین هم باشند...لاف می زنیم؛


و لاجرم کسی از این تاثیرگذاری برخوردار است که،

عمق رابطه اش با خداوند بیشتر باشد؛

نیست در شهر نگاری که دل ما ببرد

               بختم ار یار شود رختم از این جا ببرد


"حافظ"

اما فقط یک نفر (رهبر) باید تقاص پس بدهد.


مثل اینکه بها و اثر خون بهتر از اثر انگشت و امضاها تاثیر دارد؛

این مردم فقط بدرد تشییع جنازه می خورند؛

آن هنگام که همت تقلیل پیدا می کند

سستی به سراغ می آید

غفلت هم؛


تسکین می شود... 


وصیت نامه شهدا؛